معرفی برنامه ملی پلنگ ایرانی

گروه های ذی اثر

بر اساس برنامه تحلیل ذی نفعان و کارگاه مشارکتی مربوطه که در خرداد ماه 1394 در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، مجموع 45 گروه ذی اثر به همراه استراتژی های مربوط به هر گروه مشخص شد که از این میان می توان به سازمان ها و نهادهای دولتی زیر اشاره کرد


 وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نیرو

وزارت آموزش و پرورش و مدارس

وزارت کشور

وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن، تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان هواپیمایی کشور

سازمان دامپزشکی

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

شورای عالی استان ها، شورای اسلامی روستاها

صندوق های بیمه

صندوق ملی محیط زیست

بسیج

مراجع قضایی

نیروی انتظامی

پلیس بین الملل

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رسانه ها

شرکت راه آهن

شرکت ملی گاز ایران


 

We Won 2021 Facilitation Impact Award


See our recent project photo story


   A Persian Leopard Book (NEW )

- Sanei A. Research and Management Practices for Conservation of the Persian Leopard in Iran. Springer, Cham.

General Overview to the Research Programs in Part I

- A King for the Mountainous Landscapes: An Overview to-  the Cultural Significance and Conservation Requirements of the Persian Leopard in Iran 

Novel Regional Classification of Natural and Socioeconomic Characteristics for the Persian Leopard Research and Conservation Programs 

Countrywide Distribution Modelling of the Persian Leopard Potential Habitats on a Regional Basis in Iran 

Ground Validation of the Persian Leopard MaxEnt Potential Distribution Models: An Evaluation to Three Threshold Rules

-An Innovative Approach for Modeling Cumulative Effect of Variations in the Land Use/Land Cover Factors on Regional Persistence of the Persian Leopard 

-An Overview to the Persian Leopard Trans-boundary Habitats in the Iranian Sector of the Caucasus Ecoregion 

-Introduction to the Persian Leopard National Conservation and Management Action Plan in Iran 

-A Contingent Valuation Practice with Respect to Wildlife Trafficking Law Enforcement in Iran-Case Study: Panthera pardus saxicolor 

 -An Innovative National Insurance Model to Mitigate the Livestock–Leopard Conflicts in Iran

 

Download "Recent Distribution and Status Assessment of the Persian Leopard in Iran" 


Find more about "Leopards in Malaysia"