آرشیو اخبار موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی - ص ۳

به دنبال کشتارهای اخیر پلنگ در ایران

«خسارات» پرداخت می‌شود...
چه بر سر غذا، زیستگاه‌ها و سهم پلنگ‌های ایرانی از حیات آمده است؟


 نقشه راه حفاظت از گربه سانان ایران تکمیل شد

دانلود فایل انگلیسی


 بررسی وضعیت پلنگ در ایران

  مشاهده مطلب


زیستگاه های پلنگ ایرانی در شمال غرب ایران تعیین می شود

مشاهده خبر

RELATED ARTICLE IN WILDLIFE EXTRA NEWS

 


انتشار خبرنامه ی اختصاصی پروژه

حفاظت مشارکتی پلنگ در ایران - در این خبرنامه به معرفی 3 برنامه ی تحت پوشش پروژه "ایجاد شبکه ای فعال از متخصصین و افراد مطلع محلی در زیستگاه های پلنگ ایرانی به منظور شناسایی اولویتهای حفاظتی و حفاظت مشارکتی پلنگ در ایران" که از آذرماه سال گذشته آغاز شده پرداخته شده است. امید است که این طرح با ایجاد امکان پایش وضعیت پلنگ در کشور به صورت دوره ای، بررسی اولویتهای حفاظتی پلنگ و ایجاد فضایی برای همکاری گروههای مختلف مرتبط با حفاظت گونه، به هدف اصلی حفاظت مشارکتی پلنگ در کشور دست یابد. این طرح با مشارکت نهاد ها و بخشهای متعددی در دست اجرا می باشد.

خبرنامه

 


ثبت حضور پلنگ در استان خراسان جنوبی (اخبار پلنگ)

به دنبال گزارشات واصله از دامداران مبنی بر حضور گونه در منطقه، بررسیهای میدانی در خصوص بررسی حضور پلنگ توسط آقای مهندس محمدرضا بسملی (کارشناس اداره حفاظت محیط زیست قاین) و  آقای حسن نادی (محیط بان منطقه) از ابتدای سال 91 آغاز گردید. ابتدا بررسیها بصورت رد زنی انجام گرفت و پس از پایش مسیرهای تردد پلنگ در محلهای گزارش شده، دوربین در منطقه تجنود نصب و بالأخره حضور پلنگ ایرانی در این منطقه به تصویر کشیده شد

مشاهده خبر


مدیر عامل موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی و مدیر پروژه "نیازسنجی و بررسی اولویت‌های حفاظتی پلنگ ایرانی در راستای حفاظت از جمعیت دوام پذیر در ایران" اظهار داشت: طی مطالعات اخیر فرضیه ارایه شده مبنی بر آنکه پراکنش زیستگاه های پلنگ در ایران در حال تفکیک شدن به دو نیمه شمالی و جنوبی جدا افتاده از هم است تایید شد. برای حفاظت از پلنگ ایرانی در کشور نیاز مبرم به همیاری ملی وجود دارد

مشاهده خبر 

اخبار مرتبط: پراکنش پلنگ در ایران در حال تفکیک شدن به دو بخش جدا افتاده از هم

 


برای اولین بار در کشور

مرکز ثبت مشاهدات پلنگ ایرانی به صورت اینترنتی    

مشاهده خبر

اخبار مرتبط


 یک ژورنال معتبر علمی، شماره اخیر خود را به دو زیرگونه از پلنگ های آسیایی اختصاص داد «پلنگ ایرانی» در «علوم حیات آسیا»

مشاهده خبر


برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی منطقه ای پلنگ ایرانی در استان خراسان شمالی

مشاهده خبر

گزارش تصویری


جوامع محلی، تاثير گزارترين عامل در حفاظت از حیات وحش در مناطق

مشاهده خبر


برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی منطقه ای پلنگ ایرانی در استان بوشهر

مشاهده خبر


برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی منطقه ای پلنگ ایرانی در استان گلستان

مشاهده خبر


برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتی منطقه ای در استان آذربایجان غربی

مشاهده خبر

 

We Won 2021 Facilitation Impact Award


See our recent project photo story


   A Persian Leopard Book (NEW )

- Sanei A. Research and Management Practices for Conservation of the Persian Leopard in Iran. Springer, Cham.

General Overview to the Research Programs in Part I

- A King for the Mountainous Landscapes: An Overview to-  the Cultural Significance and Conservation Requirements of the Persian Leopard in Iran 

Novel Regional Classification of Natural and Socioeconomic Characteristics for the Persian Leopard Research and Conservation Programs 

Countrywide Distribution Modelling of the Persian Leopard Potential Habitats on a Regional Basis in Iran 

Ground Validation of the Persian Leopard MaxEnt Potential Distribution Models: An Evaluation to Three Threshold Rules

-An Innovative Approach for Modeling Cumulative Effect of Variations in the Land Use/Land Cover Factors on Regional Persistence of the Persian Leopard 

-An Overview to the Persian Leopard Trans-boundary Habitats in the Iranian Sector of the Caucasus Ecoregion 

-Introduction to the Persian Leopard National Conservation and Management Action Plan in Iran 

-A Contingent Valuation Practice with Respect to Wildlife Trafficking Law Enforcement in Iran-Case Study: Panthera pardus saxicolor 

 -An Innovative National Insurance Model to Mitigate the Livestock–Leopard Conflicts in Iran

 

Download "Recent Distribution and Status Assessment of the Persian Leopard in Iran" 


Find more about "Leopards in Malaysia"