نقشه راه حفاظت گربه سانان ایران-فارسی

ترجمه نقشه راه حفاظت گربه سانان ایران به پایان رسید.

تدوین این سند رسمی که در راستای حفاظت از گربه سانان ایران از سال 1391 با همت معاونت وقت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حیات وحش، دانشگاه محیط زیست، رابطین گربه سانان کلیه استانهای کشور و موسسات و NGO های فعال در این زمینه، همچنین همکاری اتحادیه جهانی حفاظت در دست اقدام بود، اخیرا تکمیل شده بود.


ترجمه تخصصی: آرزو صانعی، ترجمه عمومی: سارا پاک ضمیر، بازنگری سند رسمی: مرضیه موسوی

فایل فارسی از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

دانلود فایل