تمدید مهلت فرمهای مراکز دانشگاهی و سمن ها برای برنامه پلنگ ایرانی تا 10 شهریور

مهلت تکمیل فرمهای شناسایی ظرفیتهای اجرایی مراکز دانشگاهی و گروه های مردم نهاد با موضوع برنامه های مرتبط با پلنگ ایرانی تا تاریخ 10 شهریور ماه تمدید شد

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از تمدید مهلت ارسال فرمهای شناسایی ظرفیتهای اجرایی مراکز علمی و دانشگاهی، آموزشکده ها و دانشکده های دامپزشکی و گروه های مردم نهاد تا تاریخ 10 شهریور ماه سال جاری خبر داد.

علی تیموری با اشاره به اهمیت همکاری و بهره گیری از ظرفیتهای اجرایی، علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی سراسر کشور، همچنین لزوم ایجاد زمینه های توسعه ظرفیت و توانمندسازی گروه های مردم نهاد و جلب مشارکت فعالان حوزه حیات وحش در رابطه با برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، افزود طی مرداد ماه سال جاری ضمن مکاتبات رسمی با ریاست 60 مرکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور و دعوت بیش از 220 تشکل و یا فعالان حوزه محیط زیست طبیعی و حیات وحش، سه نوع فرم برای مراکز و گروه ها و افراد یاد شده از طریق موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی ارسال شده است.

وی افزود، به دلیل فعالیت کمتر تعدادی از مراکز دانشگاهی و یا در دسترس نبودن برخی اساتید به دلیل تعطیلات تابستانی، با درخواستهای متعددی برای تمدید مهلت ارسال فرمها روبرو شدیم. بر این اساس، مهلت ارسال فرمهای یاد شده تا تاریخ 10 شهریور ماه تمدید شد.

تیموری ادامه داد، شناسایی و دعوت گروه های مردم نهاد/فعالان حوزه حیات وحش در سراسر کشور بر اساس فهرست سمنهای ثبت شده در دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین عضویت در پورتال تخصصی پلنگ ایرانی بوده است. در این خصوص زمینه های مورد نظر شامل موضوعات تحقیقات و پایش، آموزش و برنامه های اجتماع محور؛ همچنین عکاسی، تصویربرداری و مستند سازی حیات وحش می باشد.

سایر علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس الکترونیکی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. تماس حاصل فرمایند.

گفتنیست، طی ماه های گذشته ضمن اجرای برنامه تحلیل ذینفعان (گروه های اثرگذار و یا اثر پذیر) در خصوص موضوعات حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، نقش اقشار مختلف ذینفعان در  این رابطه شناسایی شده است و بر این اساس، اقدامات مقتضی صورت گرفته و یا در دست انجام می باشد.

 

 

 

 

 

We Won 2021 Facilitation Impact Award


See our recent project photo story


   A Persian Leopard Book (NEW )

- Sanei A. Research and Management Practices for Conservation of the Persian Leopard in Iran. Springer, Cham.

General Overview to the Research Programs in Part I

- A King for the Mountainous Landscapes: An Overview to-  the Cultural Significance and Conservation Requirements of the Persian Leopard in Iran 

Novel Regional Classification of Natural and Socioeconomic Characteristics for the Persian Leopard Research and Conservation Programs 

Countrywide Distribution Modelling of the Persian Leopard Potential Habitats on a Regional Basis in Iran 

Ground Validation of the Persian Leopard MaxEnt Potential Distribution Models: An Evaluation to Three Threshold Rules

-An Innovative Approach for Modeling Cumulative Effect of Variations in the Land Use/Land Cover Factors on Regional Persistence of the Persian Leopard 

-An Overview to the Persian Leopard Trans-boundary Habitats in the Iranian Sector of the Caucasus Ecoregion 

-Introduction to the Persian Leopard National Conservation and Management Action Plan in Iran 

-A Contingent Valuation Practice with Respect to Wildlife Trafficking Law Enforcement in Iran-Case Study: Panthera pardus saxicolor 

 -An Innovative National Insurance Model to Mitigate the Livestock–Leopard Conflicts in Iran

 

Download "Recent Distribution and Status Assessment of the Persian Leopard in Iran" 


Find more about "Leopards in Malaysia"